دیتا شیت محصولات اولسولز

دیتا شیت محصولات اولسولز با برگه مشخصات فنی لازمه اطلاع رسانی اطلاعات فنی محصولات برای مشتریان میباشد.

شرکت ها موظف هستند برای محصولات تخصصی خود برگه هایی با مزمونب رگه مشخصات فنی یا دیتاشیت ارائه نمایند

در راستای این امر ضرور گروه صنعتی اولسوز نیز برای محصولات تخصصی خود اقدام به جمع آوری اطلاعت فنی مورد نیاز برای بخش کنترل کیفی شرکت های خریدار محصولات کرده است